صندوق ره آورد آباد مسکن

صندوق ره آورد آباد مسکن

 

صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن یک صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت است. در این صندوق که هم اکنون بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی جذب کرده است، بخش عمده منابع صندوق (بیش از ۹۰% منابع) در اوراق درآمد ثابت (اوراق مشارکت، اوراق خرانه، . . .) و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می شود. بخش کوچکی از منابع صندوق (کمتر از ۱۰%) در سهام سرمایه گذاری می شود و این موجب می گردد که منوط بر نوسانات مثبت بازار سهام منجر به کسب بازدهی بیش از اوراق مشارکت برای صندوق می گردد. سرمایه گذاری در این صندوق به افرادی که در جه ریسک پذیری پایینی دارند و در صدد کسب بازدهی با حداقل ریسک و حداقل نوسان بازدهی هستند مناسب می باشد.

صندوق ره آورد آباد مسکن نرخ سود پیش بینی شده را در دوره های ماهانه به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز می کند و هیچ گونه محدودیت زمانی (حداقل زمان مورد نیاز برای سرمایه گذاری) در خصوص واریز و برداشت وجه از این صندوق وجود ندارد.

مزایای سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت:

  • کسب بازدهی موثر سالانه بیشتر از سود سپرده بانکی
  • پرداخت سود نقدی ماهانه
  • قابلیت نقد شوندگی
  • عدم وجود محدودیت زمانی برداشت و واریز وجه

اطلاعات آماری:

  • كل خالص ارزش دارایی ها: ١٤٢,١٣٦,٢٠٧,٢٠٦,٩٤٢ ريال
  • قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: ١,٠١٠,٥٧٤ ريال
  • ضامن نقد شوندگی: بانک مسکن
  • متولی صندوق: موسسه حسابرسي بهراد مشار
  • مدیران سرمایه گذاری: ابوذر شیرزاد، سید محمد اکبرالسادات، آرش امینی

برای آشنایی بیشتر با این صندوق به آدرس سایت صندوق به نشانی زیر مراجعه فرمایید.