به گزارش روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک مسکن؛ با توجه به فراگیری شرایط بحران کویید-19 از آنجا که کشور ما هم در این مسئله مستثنی نبوده و شرایط کار و زندگی تمامی مردم در دنیا به مخاطره افتاده است. برای حفظ سلامت مراجعین و سرمایه انسانی این شرکت، تغییراتی در ساعت کاری و نوع خدمات رسانی( تا اطلاع ثانوی ) و بهبود شرایط صورت گرفته است، که به حضورتان اعلام می­گردد:
  • انجام فعالیت­های کاری با یک سوم نیرو
  • کاهش ساعت کاری در فاز ابتدایی فاصله گذاری اجتماعی از ۸ الي ۱۳ و تغییر در فاز دوم از ساعت7 الی 14
  • تغییر در زیرساخت­های فناوری اطلاعات در جهت دور کاری پرسنل
  • تغییر نوع کاری پرسنل به شیفتی
  • تغییر نوع کاری برخی پرسنل به دور کاری
  • در نظر گرفتن تمهیداتی  جهت سهولت در برخی فعالیت­های مشتریان در جهت عدم الزام به مراجعه حضوری
  • امکان کاهش حضور یا مرخصی برای افراد آسيب پذير با تاييد پزشك معتمد
  • استفاده از نوین ترین مواد نانو در خصوص  ضدعفونی و حذف ویروس ها و آلاینده های آلی و مقاوم سازی شرکت در جهت مقابله با کرونا
  • تهیه و پیاده سازی زیر ساخت های لازم ضدعفونی روزانه و خود مراقبتی در ساختمان مرکزی و شعب
  • تست سلامت روزانه پرسنل و مراجعین احتمالی