میلاد حضرت علی (ع) و روز مرد بر همگان گرامی باد...