نقش ­آفرینی مدیران و کارشناسان کارگزاری بانک مسکن
اینبار در کارگروههای تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 به گزارش روابط ­عمومی کارگزاری بانک مسکن و به نقل از دکتر محمد مهدی بحرالعلوم "عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن"، اعضاء کارگروه­ های تخصصی کانون کارگزاران در تاریخ 26 فروردین ماه 1398مشخص شدند. ایشان با ابراز خرسندی از حضور فعال مدیران و کارشناسان کارگزاری بانک مسکن در بازار سرمایه و نقش ­آفرینی پر رنگ­تر شرکت نسبت به سالهای گذشته در این کارگروه ها و صنعت کارگزاری بیان نمودند، در این انتخاب که توسط مدیران کارگروه­ های تخصصی و با نظارت اعضاء هیات مدیره کانون کارگزاران صورت گرفت، برای دوره 2ساله آتی، "سید هادی ابطحی" در کارگروه سبدگردانی و صندوق­ های سرمایه­ گذاری، "سرکار خانم سارا کماسی" در کارگروه امورمعاملات و پس از معاملات سهام و "سرکار خانم سبا نمکی عراقی" در کارگروه فناوری اطلاعات بعنوان اعضاء انتخاب گردیدند. همچنین نیز "دکتر میثم باقری کوپایی" عضو هیات مدیره کارگزاری بانک مسکن به سمت رئیس کارگروه تخصصی امور معاملات و پایاپای کالا منصوب گردیدند.