محمد مهدی بحرالعلوم در مصاحبه با گسترش نیوز: نمایشگاه فاینکس شاه‌کلید اجرای سیاست هدایت سرمایه است. / هم‌افزایی سه ضلع اصلی بازار مالی
مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن گفت: تمرکز سه ضلع مالی( بانک، بیمه، بورس) در نمایشگاه فاینکس می‌تواند منجر به پیش‌برد سیاستگذاری هدایت سرمایه‌های آزاد و بانکی به دیگر بازار‌ها همچون بورس و بیمه تسریع و ممکن‌کند.
محمدمهدی بحرالعلوم در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترس نیوز درمورد ویژگی‌های منحصر به‌فرد نمایشگاه فاینکس و نقش آن در اقتصاد کشور اظهار کرد: تمام درگاه‌های مالی به‌طور متمرکز در نمایشگاه فاینکس وجود دارد که این امر موجب افزایش نفوذ ابزار‌های مالی و کارکرد آنها در بخش‌های مختلف جامعه می‌شود.
بحرالعلوم ادامه داد: نمایشگاه فاینکس ویترین تمام عیاری برای معرفی خدمات نوین و کارکرد‌های بازار‌های مالی است که در غالب نشست‌های B۲B، کارگاه‌های تخصصی، آموزش‌های مردمی و غیره می‌تواند کمک شایانی به سرمایه‌گذاران و سایر شرکت‌کنندگان کند.
مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن افزود: در واقع نمایشگاه مذکور بزرگترین رویداد مالی سالانه کشور است که به واسطه حضور بازیگران مطرح بازارها و وجه بین‌المللی آن توانسته نقش پل ارتباطی مناسبی را بین سه ضلع مالی ( بانک، بیمه، بورس) ایجاد کند.
نمایشگاه فاینکس با توجه به شرایط فعلی کشور توانسته به گسترش ارتباط بخش‌های مختلف اقتصادی کشور منجر شود و این یکپارچگی شرایط مناسبی را برای ازدیاد هم‌افزایی و ارتقاء بازده بازار‌های مالی فراهم کند.
وی با اشاره به کارکرد این نمایشگاه در خصوص تقویت بخش‌های مولد جامعه، بیان کرد: فعالیت و خواستگاه اصلی شرکت‌های تامین سرمایه فراهم‌آوری نیاز مالی متقاضیان است از‌این‌رو چنین مجموعههایی می‌توانند به‌خوبی نیاز بخش‌های مولد جامعه را رفع کند و در واقع این شرکت‌ها با توجه به شرایط هر بنگاه به مشاوره و طراحی بسته هایی متناسب می‌پردازند.
بحرالعلوم تشریح کرد: تامین مالی برای ادامه و پیش‌برد اهداف هر بخش اقتصادی به قدری حائز اهمیت است که دولت هم به واسطه انتشار اوراق منفعت، صکوک، سلف و غیره برای تامین مالی و تحقق اهداف خود استفاده می‌کند.
مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن ادامه داد: شرکت‌های مستقر در این نمایشگاه با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و معرفی و مشاوره خدمات نوین گام موثری در چگونگی استفاده از هر ابزار را برمی‌دارند.