به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن؛ پیرو برگزاری آئین مراسم نوروز، مدیرعامل و پرسنل کارگزاری در جمعی دوستانه این مهم را گرامیداشتند؛ دکتر محمد مهدی بحرالعلوم ضمن آرزوی سالی خوش برای خانواده مسکن، بیا​ن داشتند که در این سال همگی اهتمام خود را بر دوستی و هم افزایی گذارده تا همانند سال گذشته موفقیت های روز افزون شرکت در بازار سرمایه را شاهد باشیم. همچنین در این دیدار همانند ادوار گذشته، مدیر و همکاران نمونه مجموعه، طبق شاخص های آماری، انتخاب و به آنان هدایای نفیس و لوح تقدیر اعطا گردید؛ که جناب آقای دکتر سید هادی ابطحی (مدیر اجرایی صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری) بعنوان مدیر نمونه و سید هادی حسینی و محمد باقر نامجو و سرکار خانم منیره لطف الهی بعنوان همکاران نمونه انتخاب گردیدند. از دیگر رخدادهای مهم، دکتر بحرالعلوم طی قدردانی از خدمات بی شائبه سرکار خانم سارا کماسی، حکم مدیر معاملات مجموعه را به ایشان اعطا فرمودند.

در این مراسم پیرو پایه گذاری واحد تخصصی روابط عمومی در شرکت کارگزاری بانک مسکن، حکم مسئول روابط عمومی به سرکار خانم نازنین ادهم تقدیم گردید.