به گزارش روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک مسکن، اولین جلسه هفتگی هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران در بهمن ماه سال جاری در تاریخ 5 بهمن 97، با حضور دبیر کل محترم این کانون و اعضاء آن، در محل این شرکت و به میزبانی محمدمهدی بحرالعلوم برگزار گردید.