• چهارشنبه 14 آذر 1397
  • آموزش
  • 423 بازیدکننده

معادلات هندسی و ریاضی تقریبا تمام اتفاقات و نظم حاکم بر جهان را تفسیر و تبیین میکنند.

نوع رفتار و حرکت نمودار قیمت در بازارهای مالی نیز با معادلات ریاضی و هندسی تفسیر شده و بنابراین معامله گران می توانند با توجه به تکراری بودن حرکت بازار، قیمت های آینده را پیش بینی کرده و اقدام به معامله کنند. این الگوهای هندسی دوحالت دارند: بازگشتی و ادامه دهنده.

معامله گران می توانند قدرتمندترین و تأثیرگذارترین الگوها را انتخاب کرده تا بتوانند اطلاعات دقیق تری از بازار در اختیار داشته باشند و نمادهای خوبی را انتخاب کنند.

از آنجایی که این الگوها اصول و اندازه های هندسی خاصی دارند، طیف عظیمی از معامله گران به طور مرتب به انواع جزوه های آموزشی رجوع کرده و به طور گسترده این الگوها را در معاملات به کار می برند.