حضور مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن در اولین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 
به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن، اولین جلسه هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در 18 آذر ماه 1397 با حضور اعضای قبلی و اعضای جدید برگزار گردید؛ در این جلسه نمایندگان معرفی شده از سوی شرکت‌های کارگزاری عضو هیات مدیره کانون به ترتیب آرا به شرح ذیل معرفی شدند:
 آقایان: مسعود فاضلی‌نیا (توسعه معاملات کیان)، حمیدرضا دانش‌کاظمی (آتیه)، فرزام ابوعلی (کارآمد)، حمیدرضا مهرآور (بانک سامان)، علیرضا فهیمی (بانک کارآفرین)، علیرضا تاج‌بر (تأمین سرمایه نوین) و محمدمهدی بحر‌العلوم (بانک مسکن).
 همچنین در این جلسه، ضمن تشکر از اعضای قدیم هیات مدیره کانون و اعطای لوح تقدیر، جناب آقای فرزام ابوعلی به عنوان رئیس هیات مدیره و جناب آقای حمیدرضا مهرآور به عنوان نایب رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران انتخاب شدند.