• شنبه 17 شهریور 1397
  • آموزش
  • 279 بازیدکننده

هزینه خدمتی که به وسیله مشاور سرمایه گذاری یا کارگزار در عوض ارائه مشاوره سرمایه گذاری یا مدیریت خرید یا فروش اوراق بهادار دریافت می‌گردد، کارمزد گفته می‌شود.

در این میان کارگزاران بیشتر سود خودشان را از دریافت کارمزد یا کمیسیون برای معاملات مشتری به دست می‌آورند.

لازم به ذکر است که مقدار کارمزد خریدوفروش سهام در تمامی کارگزاری‌ها یکسان است، اما کارمـزد سایر خدمات می‌تواند در کارگزاری‌ها و شرکت‌های مشاوره‌ای مختلف، متفاوت باشد.