• یکشنبه 4 شهریور 1397
  • آموزش
  • 418 بازیدکننده

کارگزار نهادی، کارگزاری است که در بازار به کار خرید و فروش سهام برای صندوق های سرمایه گذاری مشترک اشتغال دارد، به کارگزار نهادی معروف است. این گونه کارگزاران دادوستدهای بزرگ را انجام می دهند و نسبت به سرمایه گذاران عادی هم کارمزد کمتری پرداخت می کنند.