• شنبه 13 مرداد 1397
  • آموزش
  • 414 بازیدکننده

(به انگلیسیIntrinsic value) در علوم مالی به ارزش واقعی سهام یک شرکت یا یک دارایی اطلاق می‌گردد، که بر پایه بررسی تمامی ابعاد کسب‌وکار مورد نظر، از جملهصورت‌های مالی، پتانسل رشد شرکت و لحاظ دارایی‌های مشهود و نامشهود انجام گرفته‌است. ارزش ذاتی لزوماً مساوی با ارزش بازار نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاران بنیادی با استفاده از تفاوت میان ارزش ذاتی و قیمت بازار، اقدام به خرید یا فروش یک فراورده، ارز، دارایی یا سهام می‌نمایند.

سرمایه‌گذاران ارزشی با استفاده از تحلیل‌های مختلف بنیادی بازار، اقدام به محاسبه ارزش فعلی و ارزش ذاتی یک سهم نموده و در صورتی‌که ارزش ذاتی سهم موردنظر، بیش از قیمت بازار آن محاسبه شود، اقدام به خرید آن سهام می‌نمایند.