• سه شنبه 16 مرداد 1397
  • آموزش
  • 138 بازیدکننده
این قیمتی است که بروکر برای خرید ابزار تجاری در اختیار معامله‌گر می‌گذارد. مفهوم گسترده‌تر این واژه: نرخی که فروشنده حاضر است با آن دارایی خود را بفروشد. نرخخرید همیشه بیشتر از نزخ فروش می‌باشد