• یکشنبه 31 تیر 1397
  • آموزش
  • 426 بازیدکننده
ویلیام دلبرت گان (۶ ژوئن ۱۸۷۸، ۱۸ ژوئن ۱۹۵۵) یا WD Gann یک معامله گر مالی بود که ابزارهای تحلیل تکنیکال معروف به زوایای گان، مربع ۹ و دایرهی ۳۶۰ (که نمودارهای اصلی هستند) را توسعه داد. روشهای پیش بینی بازار گان بر پایه ی هندسه، ستاره شناسی، طالع بینی و ریاضیات باستانی هستند.
۱ هیچ وقت بیشتر از ۱۰% سرمایه ی معامله گری خود را در یک معامله ی تنها به مخاطره نیندازید.
۲همیشه دستورات توقف زیان(حد ضرر) را به کار ببرید.
۳هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید.
۴هیچ وقت نگذارید یک سود به ضرر تبدیل بشود.
5به معامله هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید.
۶  وقتی در شک هستید، خارج شوید، و وقتی در شک هستید وارد نشوید.
۷ فقط در بازارهای فعال معامله کنید.
۸  ریسکتان را به طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید.
۹ هیچ وقت دستوراتتان را محدود نکنید. در بازار معامله کنید.
۱۰  معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید.
۱۱  پولهای اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند.
۱۲  هیچ وقت برای کندن پوست سر یک سود معامله نکنید.
۱۳  هیچ وقت یک زیان را میانگین گیری نکنید.
۱۴  هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شده‌اید.
۱۵ از برداشت سودهای کوچک و زیانهای بزرگ پرهیز کنید.
۱۶  هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید پس از آن که معامله را قرار دادید.
۱۷  از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار پرهیز کنید.
۱۸  راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید.
۱۹  هیچ وقت خرید و فروش نکنید چون قیمت پایین یا بالا است.
۲۰  مثلث سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده باشد و ناحیه ی توزیع را شکسته باشد.
۲۱  مثلث صادر می شود وقتی که یک روند قوی داشته باشد.
۲۲  هیچ وقت یک موقعیت بازنده را هج نکنید.
۲۳  هیچ وقت موقعیتتان را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید.
۲۴  پس از دوره های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله گری پرهیز کنید.
۲۵  تلاش نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید.
۲۶  توصیه های یک انسان کور را دنبال نکنید.
۲۷  معامله گری پس از اولین زیان را کاهش دهید؛ هیچ وقت افزایش ندهید.
۲۸  از وارد شدن اشتباه و خارج شدن اشتباه پرهیز کنید؛ یا وارد شدن صحیح و خارج شدن اشتباه. این یک اشتباه دو برابر ایجاد میکند.