مدیریت دارایی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری» یک واحد حقوقی مستقل (مانند شرکت‌ها) هستند که سرمایه‌های افراد را جمع‌آوری کرده و تحت نظارت متخصصان مالی و سرمایه‌گذاری، در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند.

از جذابیت های مهم در این روش سرمایه گذاری میتوان به پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری، سپردن مدیریت دارایی به افراد متخصص و صرفه جویی در زمان صاحب سرمایه اشاره کرد. یک نکته مهم در مورد سرمایه گذاری در صندوق ها، در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم در سهام، این است که دارنده واحدهای این صندوقها هر زمان که بخواهد میتواند واحدهای سرمایه گذاری خود را به فروش رسانده و نقد کند. کسانی که نماد سهامشان مدتهای طولانی بسته مانده و نتوانسته اند سهم خود را بفروشند، میدانند که چقدر «نقدشوندگی» مهم است!

توضیحات بیشتر

مخفی کردن

اگر زمان و تخصص کافی برای سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای خود را ندارید، می‌توانید خدمات تخصصی مدیریت منابع مالی خود را خریداری کنید. یکی از خدمات حوزه مدیریت تخصصی دارایی‌ها، «سبدگردانی اختصاصی» است. سبدگردانی اختصاصی یعنی متخصصان مالی و سرمایه‌گذاری کارگزاری مسکن برای شخص شما به عنوان یک مشتری خاص، با توجه به ویژگی‌ها، نظرات، میزان خطرپذیری و تمایل به سودآوری شما، مجموعه‌ای از سهام و اوراق بهادار را برای رسیدن به بیشترین سود، خریداری، نگه‌داری و مدیریت می‌کنند.

در انجام این فرآیند، هم سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت کامل دارد هم یک مؤسسه حسابرسی مورد اعتماد بورس مراقب است شرکت دارنده مجوز سبدگردانی از قوانین تخطی نکند. علاوه بر این و برای نظارت و اطمینان کامل، صاحب سبد سرمایه گذاری در هر لحظه که بخواهد می‌تواند به صورت آنلاین از وضعیت سبد سرمایه‌گذاری خود باخبر شود.

توضیحات بیشتر

مخفی کردن