تاریخچه کارگزاری بانک مسکن

تاریخچه شرکت
تاریخچه شرکت

شرکت کارگزاری بانک مسکن در تاریخ 1371/26/12 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و در حال حاضر سرمایه آن صد میلیارد ریال می‌باشد. این شرکت با هفتاد و هفت نفر پرسنل در یک شعبه مرکزی، یک شعبه بورس کالا و پنج شعبه در شهرستان‌های مشهد، تبریز، اصفهان، رشت و کرج واقع گردیده است.